Yasaklılık Sorgulama

Yasaklılık Sorgulama

Bu yazımızda bahsedeceğimiz yasaklılık sorgulaması, ihaleler ile ilgilidir. Bu nedenle öncelikle ihale nedir? sorusuna cevap vermemiz gerekmektedir. İhale, bir iş için arttırma veya eksiltme yöntemi ile yapılmasına denir. İhale açan kişi veya kurumların, ihale açarken ki asıl amacı söz konusu işi en düşük fiyata yapacak kişi veya şirketlerin belirlenip, işlerin uygun fiyattan yapılmasının sağlanmasıdır. Eğer bir ürün satılacak ise bu ürün yine ihale usulü ile en yüksek fiyatı verene satmasıdır.

İhale yapılırken çeşitli yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerden birisi zarf yöntemi iken, diğeri ise açık arttırma veya eksiltme yöntemidir.Kapalı zarf ile yapılan ihalelerde teklifler zarf içerisinde sunulur. Zarf içerisinde en düşük teklifi veren ihaleyi alır. Açık arttırma veya eksiltme yönteminde ise pazarlık sonucu daha düşük veya yüksek fiyatı verenler ihaleyi alır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 4734 sayılı kamu ihalesi yasasının 58. maddesine göre, devlet tarafından açılan ihalelere fesat karıştıran veya fesat karıştırdığı düşünülen kişi veya şirketlerin sonraki hiç bir ihaleye katılamaması durumunu ifade eder. Anayasada yer alan bu düzenleme, doğrudan şirketleri; tüzel kişiliği ilgilendirmektedir. Bir sonraki madde, yani 59. maddede ise ceza kovuşturması ile birlikte getirilen ihale yasaklılığı ile ilgili maddedir. 58 madde kapsamında öncelikle şirketler yasaklı şirketler kapsamına alınmaktadır. Sonraki adım ise, yasaklı listesine alınan şirkette hisse sahibi olan kişiler yasaklılar kapsamına alınmaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, kamu ihalelerine katılacak kişi veya şirketlerin sicil kayıtlarının temiz olması büyük önem arz eder. Aksi taktirde ihaleye katılması gibi bir durum söz konusu değildir.

Bir diğer önemli nokta ise, iş hayatında ” Kırmızı kalem Çekili” ifadesi ile belirtilen;  vergi usulsüzlüğü yapılmamış olması gerekiyor.

Bu bilgiler ışığında yasaklılık sorgulama işlemi için aşağıda yer verdiğimiz link üzerinden sisteme giriş yaparak, sorgulama yapabilirsiniz.

Etiketler: , , , , ,

Yorum Yaz