Danıştay Dosya Sorgulama

Danıştay Dosya Sorgulama

Danıştay dosya sorgulama ile ilgili  bilgi vermeden önce, sizlere danıştay nedir?, danıştay ne iş yapar gibi sıkça sorulan soruların cevaplandırılması gerekiyor. Danıştay kelimesini basit bir dil ile açıklayacak olursak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yürütme organlarına yardım amacı güden bir inceleme organıdır. İdare diye tanımladığımız mercilerden gelen kararların uygulanması Danıştay’ı ilgilendirir. Danıştay, vatandaşlar ile idare arasındaki yargılamaların yapılabildiği bir kurum olup, verilen kararların son incelemelerinin yapıldığı önemli bir kurumdur.

Danıştay, Türkiye’de önemli bir yeri olan mahkemedir. Aynı zamanda, anayasada yer alan bir yüksek mahkemedir. İşleyişte önemli bir görev yapan bir kurumdur.

Danıştay’ın verdiği kararların hiç birinin onaylanmasına gerek yoktur.

Danıştay bağımsız bir kurumdur. Yöneten kişiye ise; Danıştay Başkanı denir. Danıştay ile hükumet arasında bir iletişim kurulması gerekiyorsa, başbakanlık ile karşılıklı iletişim halinde olurlar.

Danıştay başkanının tanımlı pek çok görevi vardır. Bunlar; Genel kurula, idari işler kurulu, başkanlık yapmak, idari işler kurulu, Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına başkanlık yapar.

Danıştayın önemli görevlerinden bir tanesi de, veri mahkemelerinden çıkan kararları istek doğrultusunda incelemek ve temyiz isteklerini, inceleme sonucu karara bağlamakla sorumludur. Eğer başbakanlık tarafından gönderilen kanun tasarıları var ise, bu tasarılar hakkında inceleme yapar ve kararını bildirir. Bir diğer yetkisi ise, tüzük tasarılarını incelemek ve bunlar hakkında kararlarını bildirir.

Danıştay Başkanlığına intikal etmiş bir dava dosyanız var ise, bu dosya hakkındaki bilgiyi, Danıştay Başkanlığına ait internet adresinden alabilirsiniz.

Danıştay Dosya Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Dosya sorgulama işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, iki şekilde dosya sorgulama işlemi yapabilirler. İlk seçenek dava dosyasının ismi ve numarasından yararlanarak sorulama yapmaktır. İkinci mahkeme dosya sorgulama seçeneği ise, geldiği yer ve karar numarası ile ilgili yaptığını sorgulamadır. Aşağıda verdiğimiz link üzerinden dosya sorgulama ekranı ulaşmanız mümkündür.

Etiketler: , , , , ,

Yorum Yaz